emballage

Emballage och oemballerat

På Uno Johanssons erbjuder vi möjligheten att transportera ert gods både emballerat och oemballerat. Genom att välja oemballerad transport minskar vi mängden transportemballage, vilket i sin tur minskar miljöpåverkan och underlättar avyttringen av emballaget.

Självklart kan vi även hämta ert gods emballerat, oavsett om det är helpallar, halvpallar, stycken eller paket. Våra chaufförer är erfarna och har lång erfarenhet av transport, vilket innebär att ni kan känna er trygga när ert gods är ute på vägarna.

Om ni väljer att skicka paket eller emballerade varor med oss är det viktigt att tänka på att emballaget är säkrat ordentligt, till exempel med hjälp av packchips, plast eller något liknande material.

Transportföretag rikstäckande
Här kommer en kort checklista vad man bör tänka på:
  • Packa in föremålen i något som dämpar stötar
  • Använd ordentlig tejp så lådan inte öppnar sig
  • Var försiktig med vissa delar och använd etiketter ifall det är ömtåligt eller annat.
  • Plasta ordentligt
Kontakta oss
Telefon